VE STODOLE

TÁBOR

 

Platební podmínky

Vážení rodiče,

částku za tábor je možno uhradit následujícím způsobem:
Najednou celou částku, nebo zaplatit zálohu ve výši 2000,- Kč/dítě a zbytek částky doplatit do 1. května 2017.

 

Storno podmínky

Storno podmínky jsou nemilé pro obě strany. Jak pro vás, protože určitě nerušíte tábor kvůli tomu, že byste najednou nechtěli dítě na tábor pustit, tak pro nás, jelikož s vámi počítáme a máme pro vás rezervované ubytování i stravu.

Storno poplatky nejsou kvůli tomu, abychom se vám pomstili, že nakonec nejedete, ale protože už jsme za vás museli uhradit závazky třetí straně, v jiném případě se vaše místo už nepodaří obsadit.

Věnujte prosím pozornost níže uvedenému, jelikož odesláním přihlášky souhlasíte s uvedenými stornopodmínkami: 

 

 • Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový nebo příměstský tábor dříve než 90 kalendářních dnů před zahájením tábora (včetně), činí poplatek částku ve výši 10% z celkové ceny tábora.
 • Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový nebo příměstský tábor od 89 dnů do 60 kalendářních dnů (včetně) před zahájením tábora, činí stornovací poplatek činí poplatek částku ve výši 30% z celkové ceny tábora.
 • Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový nebo příměstský tábor od 59 kalendářních dnů do 40 kalendářních dnů (včetně) před zahájením tábora, činí stornovací poplatek činí poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny tábora. (propadá záloha)
 • Dojde-li ke   zrušení registrace na letní pobytový nebo příměstský tábor později než 39 kalendářních dnů (včetně) před zahájením tábora (včetně), činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny tábora, tzn. částka za tábor nevrací, stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec.
 • V případě nečekaných vážných rodinných událostí, úrazu či nemoci neumožňující účast na táboře propadá záloha ve výši 50% ceny tábora.
 • Při přihlášení náhradníka za konkrétní odhlášenou osobu přechází záloha a právní vazba na náhradníka, manipulační poplatek a stornopoplatek se neplatí.
 • Nástup na dovolenou či jinou akci, pozdější příjezd či dřívější odjezd není důvodem vracení poplatku.
 • Zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor lze provést pouze písemně, formou doporučeného dopisu na adresu sídla provozovatele tábora a nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci, na e-mailovou adresu provozovatele tábora (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora. Stornované částky jsou poukazovány do 60 kalendářních dní od ukončení tábora.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. Jedná se například o: Rozhodnutí ukončení účasti na táboře ze strany zákonného zástupce, vážné kázeňské prohřešky jako krádež, fyzické či psychické napadení ostatních dětí nebo vedoucích, vandalismus případně jiný rozpor s obecně uznávanými dobrými mravy. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.
 • V případě nepřijmutí dítěte na tábor z důvodu nedodání lékařského potvrzení v zákonem požadované podobě nevzniká nárok na vrácení jakékoli části poplatku za tábor.
 • V případě nečekané živelné pohromy, konce světa či epidemie znemožňující konání tábora si vyhrazujeme změnu stornopodmínek. Vraceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.
 • V případě zrušení tábora před jeho započetím ze strany provozovatele tábora z provozních důvodů vrátí provozovatele tábora neprodleně celou částku za tábor.
 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátor tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 30ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).
 • Zákonný zástupce dítěte souhlasí s vytvořením, zveřejněním a následným šířením fotodokumentace, digitálních, zvukových a obrazových materiálů pořízených v  průběhu táborů. Tyto materiály budou výhradně použity pro upomínkové CD/DVD, případně jiný datový nosič. Dále mohou být použity pro prezentaci na webových stránkách, sociálních sítích, reklamních materiálech, webu, emailingu, newsletterech provozovatele tábora nebo jeho obchodních partnerů.

 

Moc děkujeme, že jste si storno podmínky přečetli a že s nimi souhlasíte. Jak se říká: “Smlouvy a podmínky jsou na časy zlé”. A my věříme, že je nikdy nebudeme muset použít.

Ve Zlaté Olešnici dne 25.1. 2016

 

Provozovatel Táborů ve Stodole

Marek Hammerschmied
sídlo:Zlatá Olešnice 3, 468 47
IČO: 87469600

 

 

Rychlý kontakt

mapa
e-mail: info@vestodole.cz

tel: 732 453 652

Počasí ve Zlaté Olešnici

Poslední vzkazy

Sergio a Sarah
Všichni se na vás, Sergio a Sarah, moc těšíme. Čauky zítra Kuky a maminka
pátek 28. červenec 2017 20:25
pro Klárku a Jonáše
Moje děti milované, zítra si pro Vás přijedu. Moc se na Vás těším. Pěkně se poslední noc vyspěte a zítra dopoledne jsem u vás. Pak pojedeme možná nakrátko podívat se do Harrachova a potom k babičce na oběd. Už má pro vás připravenou vaši oblíbenou polívku přivařenku a pak bude kuře na paprice. Mňam Pa, pa, posílám pusinky a objímám. Mamka
pátek 28. červenec 2017 18:46

Náš penzion Stodola
logo penzion