VE STODOLE

TÁBOR

 

Podmínky pro děti, které se chtějí účastnit zotavovacích akcí či táborů.

 

Vážení rodiče,

od 1. ledna 2014 vstoupila v platnost novela Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (tábory, dětské skupiny apod.).

Je to hrozná byrokracie, která nás vůbec netěší, ale tábora se může zúčastnit dítě pouze tehdy, splňuje-li níže uvedené podmínky:

  • dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na zotavovací akci se musí podrobit daným pravidelným očkováním. V opačném případě musí vlastnit doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
  • dítě nesmí jevit známky akutního onemocnění (například horečky, průjmu, zvracení apod.)  
  • dítě ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vydává praktický lékař pro děti a dorost, u nějž je dítě jedoucí na tábor registrováno.

Před odjezdem na tábor či jinou zotavovavocí akci je nezbytně nutné praktického lékaře navštívit a posudek o zdravotní způsobilosti si vyžádat. Formulář má u sebe buďto lékař, nebo můžete použít náš vzor. Posudek od lékaře má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení (pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte).

Originál posudku nám můžete zaslat poštou na naši adresu uvedenou v sekci Kontakty (odkaz), nebo nám jej můžete předat na začátku tábora.

V případě, že nebude lékařské potvrzení dodáno před zahájením tábora nebo při jeho začátku, nebudeme moci vaše dítě na tábor přijmout. Pokud bychom dítě přijali bez dodaného potvrzení vystavujeme se vysoké pokutě, která by byla pro naše tábory likvidační. Děkujeme za pochopení.

V případě nepřijetí dítěte na tábor z důvodu nedodání lékařského potvrzení vám nevzniká nárok na vrácení jakékoli části poplatku za tábor!  

 

Rychlý kontakt

mapa
e-mail: info@vestodole.cz

tel: 732 453 652

Počasí ve Zlaté Olešnici

Poslední vzkazy

Zbynďa Vedral
Ahoj Zbynďo, tak to uteklo jak voda, zítra si už pro tebe přijedeme. Moc se na tebe těšíme. Užij si hezky poslední večer a hezky se vychrupkej. Moc tě zdravíme a posíláme pusy, Lucka a taťka s mamkou.
sobota 10. srpen 2019 19:20
Čikynkova babička pro Michalku Lebedovou
Ahoj Michalko! Tak si užívej poslední chvilky tábora. Jsi fakt dobrá, že jsi to takhle v pohodě všecičko zvládla.Přejeme z dědou krásné počasí do konce prázdnin a další hezké prázdninové zážitky. Balíček doufám dorazil v pořádku a tak Ti na dobrou noc posílám ještě sladkou hubičku a ještě 100 dalších.
sobota 10. srpen 2019 12:28

Náš penzion Stodola
logo penzion